ترنم تنهایی

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰۶
تیر ۹۴

رفت پشت تریبون

داشت در مورد انتخابات رئیس جمهور واینکه باید روحانی باشد یا غیر روحانی صحبت می کرد

گفت در هر صورت تعیین ومعرفی رئیس جمهور به عهده این جلسه است

منتها باید اول هیئتی را تعیین کنیم که خدمت امام بروند ونظر ایشان را درباره روحانی بودن یا نبودن رئیس جمهور آینده بپرسند ....

چند دقیقه ای از آغاز نطق دکتر می گذشت ،

ساعت 8/20را نشان میداد

ناگهان مکثی کرد ودور تا دور جلسه را نگاه کرد ....

گفت :بوی بهشت می آید شما هم استشمام می کنید ؟؟

لحظه ای بعد انفجار مجلس را لرزاند وساختمان فرو ریخت

و«بهشتی» ویارانش را بهشتی کرد


۱۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۱ ۰۶ تیر ۹۴ ، ۲۰:۴۳
ترنم تنهایی