ترنم تنهایی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰۴
خرداد ۹۴

می گویند سیاهی چادر چشم را می زند .

چشم آدم های حریص و هرزه را

چشم را که هیچ ! خبر ندارند تازگی ها دل را هم می زند ...

دل آدم های مریض و بیمار دل

از شما چه پنهان ، چادرم دست و پاگیر هم هست

دست و پای بی بند و باری را می بندد .

چادر برای کسانی است که نمی خواهند عزت آخرتشان را به بهای ناچیز لبخند های هرزه بفروشند !

چادرم سند بندگی و عبودیتم را امضا می کند

وچادر سرکردن به همین سادگی انتقام کربــــــــــــــــــلا ست....


۱۶ نظر موافقین ۵ مخالفین ۱ ۰۴ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۵۸
ترنم تنهایی